Prezentacija plinskog regulatora

Kako odabrati koji vam regulator treba?

Prvo utvrditi na trošilu koji je tlak rada (npr. Plamenik 4 noge)

Polije pogledati na trošilu koje je potrošnja plina na satu. Potrošnja može biti iskazana u gramima, ili u kilama na sat.

Npr. Ako na trošilu piše 400 g/h ili 0,4 kg/h, odabrati ćemo regulator niskotlačni 30 mbar-a, od 1 kg. protoka na sat.

Za što se koristi najviše ovaj regulator od 1 kg? Ovaj regulator je naj učestaliji na tržištu, jer ga koristimo za plinska kuhala, od 1 do 4 plamenika, za plinske grijalice, za plinske frižidere.

Za neka druga trošila kao Njemačka ili na plinskim frižiderima koristit ćemo regulatore od 1,5 kg s tlakom od 50 mbar. Takva trošila su rjeđa na našem tržištu ali ih ima. 

Kako spojiti regulator na trošilu? Kao prvo regulator spajamo na gumeno crijevo. Da bi se crijevo lakše navuklo na regulator, potrebno je malo nastavak regulatora namazati sa sapunicom za pranje suđa. Preporuka je uvijek na crijevo staviti stezaljku na vijak, time ćemo spriječiti odspajanje crijeva od regulatora. Obujmica se obavezno stavlja pri trošilu i pri regulatoru.

Kako spojiti regulator na boci? Regulator ima navojnu maticu koja se zašarafi i obrnutom smjeru na boci. Da ne bi Vas to zbunilo, odšarafljuje se u smjeru kazaljki na sat. Prije nego zašarafite regulator provjerite da je gumena brtva na mjestu. Pri šarafljenu uvijek koristiti ključ priključnog promjera 27 ili 25 mm  za takvu maticu (pokazati ključ). Kod nove boce brtva se nalazi na samom plastičnom čepu od boce, bilo bi dobro da brtvu promijenimo svaki put kada mijenjamo bocu.

Da li imaju sve boce isti navoj za regulatore? One velike boce od 10 ili 12 kg imaju uvijek maticu prihvata 27 mm  lijevog navoja (pokazati bocu). Male boce od 1,2,3 kg mogu imati isti navoj kao na velikoj boci ili malo manji maticom prihvata 25 mm lijevi (pokazati sa metrom kako se izmjeri). Boca od 5 kg ima (ako je talijanska) prihvat od 25 mm.

Koji je navoj matice sa unutarnje strane? Matica 27 mm ima unutarnji navoj 21,8 mm, dok matica 25 mm ima unutarnji navoj 20 mm.

Kako izmjeriti koji je navoj? Na ventilu postavite metar i izmjerite ako prihvatni navoj (muška strana)  ima navoj od 21,8 ili 20 mm. Po tome ćete procijeniti koji regulator Vam treba. Skraćeno, navoj 21,8 mm (odnosno matica 27) zovemo „hrvatski navoj“, dok navoj 20 mm (odnosno matica 25 mm) zovemo „talijanski navoj“.

Kako postupati pri zamjeni boce? Pri zamjeni boce prvo zatvaramo ventile na trošilu. Onda zatvaramo ventil na boci. Tada odšarafimo maticu sa boce okretajući istu u smjeru kazaljki na satu.

Kada promijeniti gumeno crijevo? Crijevo mijenjamo prema datumu otisnutom na crijevu. Ako nema tog datuma crijevo mijenjamo svakih dvije godine. Zabilježite tamo gdje držite bocu kada ste ga zadnji put promijenili.

Košarica

close