brener - ručni plamenik

Breneri i lemilice

Među mnogim primjenama butan propana kao energenta, imamo i primjenu putem ručnih plamenika u žargonu poznatih kao „breneri“,  lemilica.

Primjena ručnih plamenika „brenera“:

 • Cestogradnji (za topljene bitumena i asfalta)
 • Limarsko bravarskim poslovima (Krovopokrivačima)
 • Za vodoinstalaterstvo
 • Elektrici  i elektronici
 • Svinjogojstvu /stočarstvu
 • Automehaničarskim i autolimarskim radionicama
 • Zubotehničkim laboratorijima
 • Izradu nakita
 • Poljoprivredi/vrtlarstvu
 • Drvnoj obradi
 • Domaćinstvu i ugostiteljstvu
 • Pčelarstvu
 • Pogrebništvu

Svi ručni plamenici kao što i sama riječ kaže sastoje se od rukohvata plamenika, ventila za regulaciju protoka plina odnosno jačine plamena, štedne ručke za rad u praznom hodu (dodatna opcija) , cijevi držača gorionika, te samog gorionika različitih promjera (od 8 mm do 76 mm). Na rukohvatu svakog ručnog plamenika nalazi se nastavak za gumeno crijevo fi.8 mm.

Cestogradnja

U cestogradnji potrebno je zagrijavanje velikih površina bitumena i asfalta. Za takvu primjenu koriste se ručni plamenici ukupne dužine od 1 m te velikim plamenikom od 50 do 76 mm.

Za takve namjene naši artikli su :

 • 52205 Ručni plamenik 1000 mm s glavom 50 mm
 • 52209Ručni plamenik 1000 mm s glavom 60 mm
 • 52206Ručni plamenik 1000 mm s glavom 76 mm

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.) 

Limarija i bravarija

U limariji ručni plinski plamenici koriste se za spajanje limova i oluka topljenim olovom.

Za tu svrhu koristi se lemilica:

 • 52200    Lemilica s bakrenim čekićem od 200 gr.
 • 52427    Lemilica s bakrenim čekićem od 200 gr. i zaštitom od vjetra.

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.) 

Vodoinstalaterstvo

Kod vodoinstalaterstva ručni plamenici su korišteni za: meko lotanje spojeva bakrenih cijevi, odleđivanje zamrznutih (zaleđene) cijevi .

Za meko lotanje bakrenih cijevi naši artikli su:

 • 52312 Ručni plamenik na boci s tri nastavka fi.8,14,17 mm
 • 52270    Ručni plamenik na kartušu fi.14 mm
 • 52271    Ručni plamenik na kartušu fi.14 mm

Za odleđivanje cijevi naši artikli su:

 • 52255    Ručni plamenik s tri nastavka fi.25,35 50 mm
 • 52293    Ručni plamenik za kružnim nastavkom za cijevi fi.22 mm
 • 52292    Ručni plamenik za kružnim nastavkom za cijevi fi.40 mm
 •  

Za napajanje gore navedenih plamenika (osim one na kartušu)  koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022 i crijevo art. 57160 (nar.).

Elektrika i elektronika

Za elektriku i elektroniku koriste se mini lemilice koj se ne spajaju na bocu ili na kartušu  nego imaju mali spremnik koj se puni plinom za upaljače. Ove lemilice imaju oblik olovke radi lakšeg rukovanja i preciznosti osobito u elektronici gdje pomaci ruke moraju biti minimalni. Lemilice se isporučuju sa setomšpicastih nastavaka, legurom za lemljenje i masti. Imaju ugrađen piezo upaljač. Oznaka artikla je :

 • 52700    Mikro lemilo DREMEL

Svinjogojstvo i stočarstvo

U svinjogojstvu i stočarstvu ručni plamenici se koriste radi obrade kože u klaonicama ili prilikom kolinja. Plinskim plamenom ručnih plamenika pale se i otklanjanju dlake na koži. Za takve radnje koriste se ručni plamenici srednje jačine i promjera plamenika od 45-50 mm. Zahvalna je opcija štedne ručke za prazan hod, s kojom dok ne koristite plamenik, isti radi na minimalnom plamenu radi štednje plina.

Oznake artikala su :

 • 52201    Ručni plamenik fi.45 mm
 • 52202    Ručni plamenik fi.50 mm
 • 52203    Ručni plamenik s štednom ručkom fi.50 mm                       

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.) 

Automehaničarskei auto limarskeradionice

Kod automehaničara ručni plinski plamenici koriste se za zagrijavanje blokiranih matica i šarafa. Za tu namjenu plamenici moraju imati manju glavu gorionika (fi.8-14-17mm).

 • 52312    Ručni plamenik fi.8,14,17 mm

Kod autolimara ručni plamenici koriste se radi zagrijavanja i ravnanja limenih i plastičnihpovršina. Za tu svrhu se koriste plamenici sa promjerom glave gorionika  fi. 25- 45 mm.

 • 52255    Ručni plamenik fi.25-35 mm.

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.)  

Zubotehnički laboratoriji

Kod zubotehničkih laboratorija najučestalija je upotreba plamenika zvanih „Bunsen“, odnosno stolni plamenik. Takvi plamenici moraj biti postavljeni na stolu i plamen koji izlazi je vertikalan. Mogu raditi na kartušama od 190 gr. ili ima modela koj se spajaju na mrežni plin (metan). Izbor modela spada na :

 • 52438                    Stolni bunsen na plinsku kartušu 190 gr.

Izrada nakita

Za izradu nakita ručni plamenici moraju imati izrazito mali i koncentriran plamen. Glava plamenika mora biti promjera ne veća od 8 ili 14 mm. Za takve svrhe koriste se slijedeći plamenici:

 • 52312    Ručni plamenik s glavama promjera fi.8,14,17 mm
 • 52700    Mikro lemilo DREMEL

Za napajanje gore navedenih plamenika  (52312) koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.)   . Art.52700 puni se plinom za upaljače .


Poljoprivreda/vrtlarstvo

Kod vrtlarstva i u poljoprivredi koriste se ručni plamenici za uklanjanje korova. Paljenjem korova plinskim plamenicima, usporava se rast istih i posebno je pogodna tamo gdje flaks i trimeri nisu učinkoviti, među betonskim pločama i rascjepima u asfaltu i betonu.  

 • 52296 Ručni plamenik 580 mm s glavom 50 mm

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.) 

Drvna obrada

Kod drvne obrade ručni plamenici koriste se za otklanjanje stare površinske boje, zaštite i sl. Navedeni proces obavlja se paljenjem stare boje i struganjem iste s drva pomoći špahtle. Zato je važno da plamen ručnog plamenika bude plosnati i tanak radi zahvaćanja većeg sloja farbe (u širini). Ručni plamenici također mogu se koristiti za obradu drva površinskim paljenjem istoga. Takvim postupkom farbanje nije potrebno, a drvu odnosno namještaju se daje patina starine. Za takve zahvate preporučamo naše slijedeće proizvode:

 • 52428                    Ručni brener na boci s plosnatim nastavkom
 • 52220                    Brener na kartuši s nastavcima

Za napajanje gore navedenih plamenika  (52428) koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.). Za art.52220 koriste se plinske kartuše od 190 gr. art.52669.

Domaćinstvo- ugostiteljstvo

Makar bi se to činilo čudno, ručni plinski plamenici mogu se koristiti i u ugostiteljstvu. Valja napomenuti da ova praksa uzima sve više maha. Naime plinski plamenici se koriste za karameliziranje površinskih slojeva hrane, kolača i slično.  Naša preporuka je korištenje plina u pripremi hrane jer u plinu je prisutan „Benzen“,  što je kemijska tvar koja  prilično štetna za zdravlje i može uzrokovati rak. Zato ne bi se nikad smjelo izložiti hranu direktno  kontaktu na izvoru plinskog plamena. To je razlog radi čega ne držimo u ponudi ovakve vrste plamenika.

U drugim svrhama kod domaćinstva, kao što su pokretanje paljenja kamina, peći ili štednjaka na kruto gorivo, roštilja vrlo često nađu primjenu ovi naši artikli :

 • 52270                    Ručni brener na kartušu 190 gr. „Laser Junior“
 • 52271                    Ručni brener na kartušu 190 gr. „Laser Junior“ s piezo upaljačem
 • 52289                    Ručni brener na kartušu 190 gr. „Laser Junior“ s piezo upaljačem (zaštitom pieza)

Za napajanje gore navedenih artikala koriste se plinske kartuše od 190 gr. art.52669 .

Pčelarstvo

U pčelarstvu se koriste plinski plamenici na kartušu .Njima se pali vatra u „pušaču“, to je sprava koju svaki pčelar mora imati. Uređaj služi za fumigaciju pčela tijekom pregleda košnica. Plinskim plamenikom se pokreće vatra u pušaču gdje je prethodno pčelar stavio suhu travu ili lišće odnosno papir i karton.  Za tu svrhu preporučam naše artikle:

 • 52270                    Ručni brener na kartušu 190 gr. „Laser Junior“
 • 52271                    Ručni brener na kartušu 190 gr. „Laser Junior“ s piezo upaljačem

Za napajanje gore navedenih artikala koriste se plinske kartuše od 190 gr. art.52669 .

Protupožarna zaštita

Iako se čini nelogično postoji primjena plinskih plamenika u protupožarnoj zaštiti.  Najme, kod travnatih površina (nikako kod makije) prolazom plamena na definiranoj crti, sprečava se širenje požara, obzirom da spaljena crta ne dozvoljava vatri da se širi. U tu namjenu vrlo često se koriste traktori koj imaju priključenou seriji više brenera. Obzirom da takve radnje zahtijevaju određenu stručnost nećemo vam preporučiti određene artikle niti da se upuštate u tako nešto.

Pogrebništvo

Na sreću ili na žalost i u pogrebništu ručni plamenici nalaze svoju namjenu. Najme kod zatvaranja ljesova mora se obaviti postupak lemljena poklopca. U toj svrsi se koristi lemilica za olovo. Topljenjem olova na rubovima poklopca i sanduka lijesa (koj su od lima)  obavlja se hermetično zatvaranje istoga. Za tu namjenu preporuka pada na slijedeće artikle:

 • 52200    Lemilica s bakrenim čekićem od 200 gr.
 • 52427    Lemilica s bakrenim čekićem od 200 gr. i zaštitom od vjetra .

Za napajanje gore navedenih plamenika koriste se regulatori visokog pritiska 6 Kg./sat art.52022

i crijevo art. 57160 (nar.) 

Košarica

close