Automatika Brahma SR3 14000002 (66077)


Opis: Brahma SR3Priključak napona: 220 V (-15% + 10%) Radna temperatura: -10°C + 60°C Potrošen napon pri pokretanju: 10 VA Potrošnja napona pri normalnom radu: 6,5 VA Snaga motora na plameniku: 4 A Elektroventil: 2 A Trafo paljenje: 2 A Alarm: 1 A Regulatori: 6 A Vrijeme preventilacije: 50 s Sigurnosno vrijeme: 3 s Interventno vrijeme pri gašenju: 1 s Minimalna ionizacijska vrijednost: 0,8 mA Preporučena snaga ionizacije: 7 mA Minimalni izolacijski otpor elektrode i uz.: veće od 50 ohma Napon na pokaznoj elektrodi: 300 V Namjena: sigurnosna sklopka SR3 namjenjena je za plinske tlačne plamenike. Sklopka je izrađena prema njemačkim normama, te se ugrađuje na plamenike do 120 kW

Cijena: 331,81 

Košarica

close