Regulator s blokadnim ventilom “OPSO-UPSO” 10,5 kg/sat niskotlačni “Nuova Comet” mod. BP2203″ (52325)


Protok: 10,5 kg/h Ulazni tlak: 0,5 – 2 bar-a Izlazni tlak: 29 mbar-a OPSO= 135 mbar-a UPSO= >25 mbar-a Podešavanje: DA Ulazni priključak: 1/2″ Izlazni priključak: 1/2″ Postava: drugi stupanj redukcije za plinske spremnike Sigurnosni ventil: DA – blokada u slučaju prekoračenja pritiska (podtlaka i nadtlaka)

1.358 kn

Košarica

close