Automatski preusmjerač dotoka plina boca s pokazivačem (52165)


Automatski inverzor Protok: 8 kg/h Izlazni tlak: 1,5 bar Ulazni priključak: W20x1/14″ lijevi Izlazni priključak: W20x1/14″ lijevi Postava: između dva spremnika za plin ili dvije skupine boca s plinom Napomena: automatski prijelaz (bez prekida u dobavi plina trošilima) s radne (prazne) na rezervnu (punu) stranu skupine plinskih boca ili spremnika plina

616 kn (82 €)

Košarica

close