Plinska rampa za 4 boce sa priborom CS4.011 (52012)


Opis: plinske rampe za pojedinačno ili istovremeno
korištenje plina iz plinskih boca
Priključci spojnih plinskih cijevi: W21,8 x 1/14″ lijevi
(plinske boce proizvedene u Hrvatskoj)
Oprema: 1 niskotlačni regulator (4 kg), 1 sigurnosni ventil,
1 manometar, fleksibilna crijeva, ručni ventil sa
nepovratom
Namjena: za potrebe plina iznad 2 kg/h ili zamjena za
spremnike plina kada nije moguće ili nije prikladno njihovo
postavljanje
CS/4 broj boca: 4
Dimenzije: 108x13x11

1.207 kn

Košarica

close