,

Pištolj za autoplin pumpe “ProLPG300A” (43037)


Pištolj za punjenje plina na auto plin punionicama model
Pro 300
Tijelo od aluminija
Made in EU
Max tlak 25 bar-a (statični (nepriključen) 40 bar-a,
dinamički (priključen) 25 bar)
Max protok 40l/min
Priključak: standard Italian
Sigurnosna značajka: Neće ispuštati plin sve dok se ne
priključi na odgovarajući spremnik

2.039 kn (271 €)

Košarica

close