Kotlovski plamenik

Za što koristimo kotlovski plamenik? Ovakav plamenik koristimo za pripremu zimnice te na njemu možemo staviti veće posude (do 100 l) gdje kuhamo povrće, ili pečemo rakiju. Plamenik ima snagu od 10.000 kal. Te je sasvim dovoljan za ovakve namjene.

Koje vrste kazanskih plamenika imamo? Kazanski plamenici mogu imati postolje s 3 noge, ili četiri. Tri noge koristimo tamo gdje je ložište skučeno, 4 noge koristimo za veće kazane, ili za roštilj ploče.

Koji regulator koristimo za kazanske plamenike? Za kuhanje kod većih posuda koristimo visokotlačni regulator od 6 kg/sat. Za roštilje koristimo regulator od 1 kg, plamen mora biti manji ali konstantan.

Kako podešavamo plamen na plameniku? Nakon što smo spojili plamenik na regulatoru i boci, upalimo ga. Ako plamen je žute boje, moramo podesiti mješavinu zraka i plina na limiću koji se nalazi blizu ventila, pritvaramo ga ili otvaramo sve dok plamen nije čiste svjetlo plave boje (bez narančaste boje). Ako plamen je narančaste boje, posude će se brzo zaprljati crnilom.

Je li moguće spojiti kazanski plamenik na prirodni plin iz mreže u kućanstvu? Da, zamjenom ventila moguće je isti spojiti na metan pod uvjetom da rad bude na otvorenome, i da se ponovo podesi smjesa plina i zraka. Smijem li koristiti ovaj plamenik u zatvorenom prostoru? Ne, jer je plamen prejak da bude u zatvorenom prostoru i nema zaštite od istjecanja plina. Moguće je ugraditi ventil sa zaštitom od istjecanja plina (to naš artikl 52041) te sa ovakvom zaštitom možemo ga koristiti doma u zatvorenom prostoru.

Košarica

close