Kako se mijenjaju dizne na plinskim štednjacima?

Nažalost nakon potresa puno domaćinstva su isključena iz mreže radi sigurnosnih razloga. Tako da se pojavila potreba zamjena dizni s zemnog plina na dizne za plin u bocama.

Kako prepoznati koje su nam dizne potrebne za zamjenu? Svaki proizvođač plinskih štednjaka koristi dizne određenog navoja. Potrebno je zato znati koje su dizne promjera. Na našem tržištu učestalije su dizne promjera 5, 6, 7 mm. Zato je potrebno skinuti poklopac plamenika i ring prsten plamenika te izmjeriti diznu koja se nalazi s gornje strane, ona je prepoznatljiva po zlatnoj boji (mesing). Sa odgovarajućim ključem (ili namjenski alat artikl 52465 ključ za dizne). Napomena: pri skidanju dizni obilježite koja dizna pripada kojem plameniku, jer u glavnom se radi od 4 plamenika sa različitim promjerima dizni.

Sada ste kupili dizne, morat ćete zamijeniti iste s novim. Manja dizna imati će najmanji broj utisnuti na njoj. Tu stavite na najmanji plamenik. Slijedeći broj po većini stavite na srednjim, a najveći broj na najveći plamenik. Sve dizne se šarafe u smjeru kazaljke sata. Upalite zatim najmanji plamenik te provjerite boju plamena: ako je boja narančasta sa malom plameniku imate vijak i zasun koji se klizno otvara i zatvara. Sa ovim zasunom podešavate boju plamena sve dok isti ne bude plave, svijetlo plave boje. Sada ste podesili plamenik! Nastavite istim postupkom kod ostalih plamenika. Nemojte zaboraviti da ćete kod promjene dizni morati i promijeniti i priključak gumenog crijeva. Ako je vaš štednjak bio na metanu i sada ga prepravljate na plin u bocama, morat ćete staviti na ulaznom priključku nastavak za gumeno crijevo manjeg promjera (fi.8 mm). Nemojte zaboraviti zabrtviti navoj s sredstvom za brtvljene (teflon trakom za plin).  

Košarica

close